Kereste Kurutma Sistemleri ve Isıl İşlem Otomasyon

Kereste Kurutma Sistemleri

Kereste kurutma işlemi ahşap içerisinde bulunan sıvının arındırılması için yapılmaktadır. Ahşap malzemen dokusunun ihtiva ettiği su, ısı enerjisi etkisi ile su buharına dönüşerek kuruma sağlanmaktadır. Ahşap kurutma yada kereste kurutma işleminde keresteyi kurutacak enerjinin sağlanması sürecinde teknik olarak yüksek miktarda ısı enerjisi gerektiği için istenilen nem miktarının elde edilmesi; enerji maliyeti, zaman ve verimlilik bileşkesini ortaya çıkarmaktadır. Dünyada en yaygın kullanılan kereste kurutma sistemleri katı yakıt, doğal gaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji, elektrik veya petrol yakıtı (Fosil Yakıt) ile çalışan klasik kereste kurutma fırınları olarak adlandırılan makinelerdir.

Kereste kurutma sistemleri çalışma prensiplerini direkt olarak etkileyen faktörler;

  • Ahşap malzeme türü yoğunluğu (meşe, çam, ladin)
  • Kereste kalınlık seviyesi, en boy ölçüsü
  • Kurutma öncesinde malzemde bulunan nem yoğunluğu
  • İklim şartları, coğrayfa
  • Kurutmada kullanılan ısı enerjisi ve enerji maliyeti
  • Zaman
Kereste kurutmada kullanılan bilinen en eski yöntem, açık havada hava sirkülasyonu tekniğidir. İklim koşullarından faydalanılarak keresteler dışarıda veya hava sirkülayonu bulunan karanlık bir depoda saklanarak ahşap türü ve yoğunluna göre bir veya bir kaç yıl süren bir tekniktir. Doğal kurutma yöntemi ahşap için ideal nem miktarı seviyesine ulaşmak için geçen zaman ve depolama maliyetleri açısından dezavantajlara sahiptir. Doğal kurutma ile kurutulan ahşap malzemelerden üretilen eşyalar daha sonrasında kullanıldıkları mekanlarda ısıya maruz kaldıkları zaman nem kaybı nedeni ile bozulmaktadır. Doğal kurutmada kerestelerin bakteri ve zararlı böceklere karşı korumasız bir durumda olması tahrip olmalarına neden olur. Doğal kurutma işlemindeki dezavantajların fazlalığı nedeni ile istenilen ideal kurutmayı sağlayan fakat enerji maliyetleri fazla olan klasik kereste kurutma fırınları tercih edilmektedir..

Klasik Kereste Kurutma Sistemleri

Klasik kereste kurutma sistemi çalışma prensibi
Klasik kereste kurutma sistemleri doğal gaz ve elektrik enerjisi kullanılarak buhar ısısı ile fırın içerisinde ısıtma, nemlendirme ve hava sirkülüsyonu sağlayan aşamalar ile kurutma işlemi yapmaktadır. Fırın ana yapısı betonarme olabileceği gibi aliminyum alaşımlı saç ve ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak yapılabilmektedir. Elektrik veya doğal gaz ile ısınan fırın bir buhar püskürtme ünitesi ile fırında bulunan hava nemi kontrol attında tutulur.Fırın içindeki ısı ve nemi dağıtan bir fan yardımı ile hava sirkülasyonu sağlanarak farklı noktalarda bulunan nem ölçerler ile nem otomatik olarak kontrol altında tutulur. Klasik kereste kurutma tekniği kullanılan kereste kurutma tesislerinde kullanılan donanım ve teçhizatın eksiksiz ve doğru hesaplamalar ile yapılandırılması önem arzetmekte olup, fırın içerisinde yeterli hava sirkülasyonu sağlanması gereklidir. Fırının istenilen sıcaklığa en ideal süre içinde ulaşabilmesi ısıtıcı boru sayısı, boru niteliği ve tüm çaplarına bağlıdır. Fırın içerisinde bulunan aktif bağıl nemin kontrollü olarak değiştirilebilmesi tesiste kullanılan havalandırma ve nemlendirme sisteminin verimli çalışmasında önemli temel unsurlardan biridir.

Kereste Kurutma Sistemleri Mart 23, 2012

GlobalBeta Kereste Kurutma Adres

Halkalı merkez mahallesi, çam Sok. No: 17
Halkalı / K.çekmece / ISTANBUL
Telefon: +90 (212) 698 03 23
Gsm:+90 533 363 46 85 / +90 533 611 84 48
Website: http://globalbetaltd.com
Email: info@globalbetaltd.com